Ubezpieczenia Signal Iduna

Ubezpieczenia turystyczne

W naszym biurze istnieje możliwość zakupu ubezpieczenia podróżnego na wyjazd turystyczny TU SIGNAL IDUNA POLSKA.
Ubezpieczenie turystyczne TU SIGNAL IDUNA TRAVEL obejmuje ubezpieczenie kosztów leczenia KL, następstw nieszczęśliwych wypadków NNW, bagażu podróżnego, odpowiedzialności cywilnej oraz assistance .
Warianty ubezpieczenia:
W zależności od potrzeb wybierając pakiet ubezpieczeniowy Signal Iduna można wybrać
podstawową i rozszerzoną wersję ubezpieczenia.

 

Ubezpieczenie w wariancie Standard obejmuje :

 • koszty leczenia
 • następstwa nieszczęśliwych wypadków
 • bagaż podróżny
 • assistance

 

Ubezpieczenie w wariancie Super obejmuje:

 • koszty leczenia poszerzone o dodatkową opiekę nad ubezpieczonym i członkami jego rodziny
 • ochronę i pomoc prawną
 • następstwa nieszczęśliwych wypadków
 • odpowiedzialność cywilną
 • bagaż podróżny
 • odpowiedzialność cywilną
 • assistance

 

Jako Organizator imprez w Polsce i krajach ościennych posiadamy Gwarancję Ubezpieczeniową TU Signal Iduna Polska.
Certyfikat ubezpieczenia ABC Wilk                                                                                    

Ogólne warunki ubezpieczenia „Bezpieczne Podróże”                                                  

Ogólne warunki ubezpieczenia NNW na terenie Polski                                                

Ogólne warunki ubezpieczenia kosztów imprezy turystycznej                                      

Szczególne warunki ubezpieczenia do kart Signal Iduna Polska                                   

Szczególne warunki ubezpieczenia do kart Signal Iduna World                                   

Zgłoszenie szkody z ubezpieczenia bagażu podróżnego lub sprzętu sportowego   

Zgłoszenie szkody z ubezpieczenia kosztów leczenia za granicą                                

Zgłoszenie szkody z ubezpieczenia NNW