SZKOLENIA Z ZAKRESU SAMOOBRONY

Każdy ma prawo czuć się pewnie i być asertywnym

W naszym szkoleniu łączymy teorię z praktyka.

Poziom naszego bezpieczeństwa zależy w bardzo dużej mierze od nas samych! „Samoobrona to szereg zachowań i umiejętności pozwalających na uniknięcie zagrożenia, opanowanie stresu i w sytuacji zaskoczenia umiejętnego podjęcia działania”. Szkolenie z zakresu samoobrony ma na celu nie tylko naukę technik wykorzystywanych w sytuacji ataku fizycznego. Szkolenie to, uczy przede wszystkim jak nie dopuści do napaści i podjąć działanie już w momencie agresji słownej lub przemocy psychicznej. Szkolenie jest oparte o proste i skuteczne techniki samoobrony wykorzystujące naturalne odruchy bezwarunkowe. Jest powrotem do naszych działań pod wpływem instynktu zachowawczego, to on od wielu wieków pozwala ludziom przetrwać.

Proponowane szkolenie jest skierowane do personelu medycznego gdzie w większości stanowiska zajmują kobiety i prowadzone przez kobietę dzięki czemu panuję porozumienie w grupie i brak jest barier miedzy prowadzącą
a uczestniczkami. Zakres zajęć zostanie dostosowany do grupy zawodowej aby zapewnić komfort i zwiększyć bezpieczeństwo osobiste uczestników zarówno w pracy jak i w życiu codziennym. Intensywność zajęć jest dostosowana do uczestniczek. Szkolenia praktyczne prowadzone są przez instruktora Sztuk Walk z ponad 15-letnim stażem i zweryfikowanymi umiejętnościami na treningach i w życiu.

BLOKI SZKOLENIOWE:

Część teoretyczna ( z zakresu aspektów prawnych):
Prowadzona przez Radcę Prawnego Daniela Kędzierskiego.
Czas trwania 4h.

„Instytucja obrony koniecznej”

 1. Instytucja obrony koniecznej – omówienie wstępnych zagadnień.
 2. Przesłanki zaistnienia obrony koniecznej zgodnie z kodeksem wykroczeń i kodeksem karnym:
  • bezpośredniość zamach,
  • bezprawność zamachu,
  • dobro chronione prawem
 3. Objaśnienie pojęcia eksces intensywny.
 4. Objaśnienie pojęcia eksces ekstensywny.
 5. Możliwość zastosowania obrony koniecznej – wytłumaczenie na przykładach z uwzględnieniem orzecznictwa sądów.

Część praktyczna
Prowadzona przez instruktora z międzynarodowymi uprawnieniami AIKIDO i JU JITSU Sylwie Wilk 4 Dan.
Czas trwania 4 h.

 • Przełamywanie bariery strachu,
 • wyznaczanie i bronienie swoich granic,
 • wykorzystanie do samoobrony przedmiotów codziennego użytku,
 • obrona przed atakami, ( m.in. złapanie, objęcie, uderzenie, kopniecie),
 • nauka podstawowych technik samoobrony i dźwigni,
 • uwalnianie się z uchwytu np.: pacjenta,
 • kontroli agresywnej osoby,
 • scenariusze sytuacji zagrożenia, „jak rozpoznać i poradzić sobie”.

Sprawy organizacyjne:
– Każda uczestnika szkolenia otrzyma certyfikat.
– Do uczestnictwa w zajęciach wystarczy podstawowa sprawność fizyczna.
– Każda uczestniczka musi wypełnić oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajęć.
– Do uczestnictwa w szkoleniu wystarczy przygotować wygodne ubranie pozwalające na swobodne
poruszanie.
– Szkolenia mogą mieć formę zajęć stacjonarnych lub wyjazdu zorganizowanego.
– Koszt jest zależny od ilości uczestników i miejsca prowadzenia zajęć.

Proponowany harmonogram:
2 dni zajęć w formie bloków tematycznych po 4 godziny zegarowe, lub szkolenie weekendowe.

Prowadzący:

Daniel Kędzierski ukończył Kierunek Prawo i Ekonomie należy do Krajowej Izby Radców Prawnych, prowadzi Kancelarię Radcy Prawnego; instruktor 2 Dan AYF aikido.

Sylwia Wilk 4 Dan AYF, instruktor z uprawnieniami Hombu Dojo Tokio, instruktor sportu uprawnienia wydane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu, praktyczne umiejętności z zakresu aikido, ju jitsu, technik interwencyjnych i samoobrony. Uczestniczka licznych seminariów i szkoleń z zakresu sztuk walk, samoobrony i asertywności. Doświadczenie zawodowe zdobyte na stanowisku dowódcy grupy konwojowej, kierownika zabezpieczenia imprez masowych.


Kontakt:
Sylwia Wilk: tel. 603-570-301

ABC Sylwia Wilk: 44-177 Paniówki; ul. Zwycięstwa 52a

NIP 641-212-05-15,

e-mail: aikido.ruda@gmail.com